Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wiskunde A - combinaties en permutaties

Deze oefening bestaat uit een aantal vragen over 'combinatie en permutaties. Je kunt hiermee controleren of je permutaties en combinaties begrepen hebt.

Je krijgt eerst een aantal 'meerkeuzevragen' over telproblemen waarbij de moet kiezen tussen 'combinatie' en 'permutatie'. Daarna volgen een aantal 'open vragen'. Bij de 'open vragen' kan je steeds voor jezelf een antwoord formuleren en dan op 't knopje klikken om te controleren of het klopt. Je gaat dan naar de volgende vraag.

START

©2004-2024 W.v.Ravenstein