Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Drie- en vierhoeken

q8601img1.gif

Hier zie je hoe je de verschillende soorten driehoeken kunt weergeven in één figuur. Binnen elk rondje zit de hele verzameling van al die soorten driehoeken. Zo'n figuur heet een Venndiagram naar de Britse wiskundige en filosoof John Venn.

  1. Waarom zitten de gelijkzijdige driehoeken binnen de gelijkbenige driehoeken?
  2. Waarom overlappen de gelijkbenige driehoeken en de rechthoekige driehoeken elkaar? Over welke driehoeken heb je het dan?
  3. Maak zelf zo'n Venndiagram voor de verschillende soorten vierhoeken.

#math4all

Opdracht

Beantwoord bovenstaande vragen, zet je antwoorden in een worddocument en als het bestand op in je mapje. Vink onderaan de opdracht af als je de opdracht gedaan hebt.

©2004-2024 W.v.Ravenstein