Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
7. Procenten

Een andere manier om breuken te kunnen vergelijken is het werken met procenten. Letterlijk betekent 'procent' per honderd. Je maakt van breuken breuken met een noemer van 100. Zo is $\eqalign{\frac{1}{4}}$ gelijk aan $\eqalign{\frac{25}{100}}$. In plaats van $\eqalign{\frac{25}{100}}$ schrijf je dan 25%. Op die manier kan je heel gemakkelijk breuken vergelijken:

Vraag:
Wat is groter $\eqalign{\frac{3}{4}}$ of $\eqalign{\frac{4}{5}}$?

Antwoord:
$\eqalign{\frac{3}{4}}$=75% en $\eqalign{\frac{4}{5}}$=80%, dus $\eqalign{\frac{4}{5}}$ is groter.

Handig..:-)

Jammer is dat je niet alle breuken zo 'mooi' in procenten kan omzetten. Zo is $\eqalign{\frac{1}{3}}$ gelijk aan 33$\eqalign{\frac{1}{3}}$%. Je krijgt dan een percentage met een breuk er in. Lekker is dat...:-)

Percentages naar breuken

Je kunt ook de omgekeerde weg bewandelen. Je kunt een percentage ook als breuk schrijven.

$
\eqalign{
  & 32\%  = \frac{{32}}
{{100}} = \frac{8}
{{25}}  \cr
  & 90\%  = \frac{{90}}
{{100}} = \frac{9}
{{10}}  \cr
  & 66\frac{2}
{3}\%  = \frac{{66\frac{2}
{3}}}
{{100}} = \frac{{200}}
{{300}} = \frac{2}
{3} \cr}
$

Dus dat kan ook...

©2004-2024 W.v.Ravenstein