Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
kansen en formules

Op kansen en formules staat een paar voorbeeld van het gebruik van formules bij kansrekenen. Je zou je af kunnen vragen wat je daar aan hebt. In dit geval zou je af kunnen vragen voor welke waarde van $n$ de kans op nul rood gelijk is aan 1 rood.

Met terugleggen

$
\begin{array}{l}
 P(0\,\,rood) = P(1\,\,rood) \\
 \frac{{n^2  - 8n + 16}}{{n^2 }} = \frac{{8n - 32}}{{n^2 }} \\
 n^2  - 8n + 16 = 8n - 32 \\
 n^2  - 16x + 48 = 0 \\
 (n - 4)(n - 12) = 0 \\
 n = 4\,\,of\,\,n = 12 \\
 n = 12 \\
 \end{array}
$
Zonder terugleggen

$
\begin{array}{l}
 P(0\,\,rood) = P(1\,\,rood) \\
 \frac{{n^2  - 9n + 20}}{{n^2  - n}} = \frac{{8n - 32}}{{n^2  - n}} \\
 n^2  - 9n + 20 = 8n - 32 \\
 n^2  - 17x + 52 = 0 \\
 (n - 4)(n - 13) = 0 \\
 n = 4\,\,of\,\,n = 13 \\
 n = 13 \\
 \end{array}
$
...en dat is dan toch weer aardig..:-)

Nog een vraag

  • Geef formules voor $P(2\,\,rood)$ en laat zien dat de kansen samen gelijk aan 1 zijn.

©2004-2023 W.v.Ravenstein