Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
6. school geeft een slecht beeld van de wiskunde

'Soms vind ik het jammer dat wiskunde op de middelbare school wordt gegeven. Het geeft namelijk zo'n slecht beeld van wat het vak echt inhoudt.'
Robbert Dijkgraaf

Om verwarring te voorkomen is het handig onderscheid te maken tussen 'wiskunde' als schoolvak en de 'wiskunde' zelf. Voor leerlingen en ouders is 'wiskunde' vooral het schoolvak. Dat schoolvak geeft niet direct een goed beeld van wat wiskunde is.

Voor leerlingen lijkt 'wiskunde' vooral te bestaan uit vergelijkingen oplossen, grafieken tekenen, haakjes wegwerken, ontbinden in factoren, een beetje statistiek, nog meer haakjes wegwerken, goniometrische verhoudingen, meetkunde, rekenen en nog zo van die 'dingen' waarmee we ons zo mee bezighouden in de wiskundeles.

Soms vinden ouders en leerlingen wiskunde een belangrijk vak. Als je iets wilt bereiken in deze wereld dan is een gedegen kennis van de wiskunde toch echt wel noodzakelijk. Maar leerlingen beginnen vaak al in de eerste klas te roepen dat wiskunde voor het normale leven maar weinig nut heeft. Wie lost er in zijn 'normale bestaan' ooit nog een tweedegraads vergelijking op? Wie stelt er ooit nog een formule op? Wat heb je aan wortels die je niet kan eten? Dat soort dingen...:-)

Hetzelfde geldt voor meer dingen die je leert op school. Wie schrijft er nog een sonnet? Of een haiku? Wie doet er ooit nog een grondboring? Of leest nog een fatsoenlijk boek? Wie schrijft er een brief? Of bezoekt een museum? Maakt een mooie tekening?

'Niets begrijpen van wiskunde' lijkt maatschappelijk gezien zelfs redelijk geaccepteerd. Het is zelfs wel een beetje stoer... en dat is wel een beetje dom:-)

Al met al gaat het dan niet om de wiskunde zelf maar om de wiskunde zoals die op school wordt (en werd) aangeboden. Misschien moeten we in het wiskunde-onderwijs veel meer laten zien wat wiskunde inhoudt. Waar houden wiskundigen zich mee bezig? Wat is nu het belang, de schoonheid en de intellectuele uitdaging van de wiskunde?

Waarom?

Om leerlingen te interesseren in exacte vakken, in techniek en in de wiskunde moeten ze wel weten wat daar nu zo leuk aan is en waarom wiskunde belangrijk is. Aan 'tekstverwerken voor gevorderden' of 'geprietpraat' heeft niemand iets, maar redeneren, problemen oplossen en het exploreren van de mogelijkheden van de menselijke geest... Dat zou een geweldig avontuur moeten zijn. 

©2004-2024 W.v.Ravenstein