Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Stambreuken bij de Egyptenaren


In het oude Egypte kende men geen breuken zoals bij ons. De Egyptenaren gebruikten stambreuken; dat zijn breuken met $1$ als teller, zoals:
$\large\frac{1}{2}$ , $\large\frac{1}{5}$ en $\large\frac{1}{536}$.

Elke onvereenvoudigbare breuk is te schrijven als de som van verschillende stambreuken, bijvoorbeeld:

$\large\frac{8}{11}=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{37}+\frac{1}{4070}$

Maar die schrijfwijze is niet eenduidig...

Als we echter afspreken dat we steeds een zo groot mogelijke stambreuk afsplitsen, dan is de splitsing wel eenduidig.

Voorbeelden:

I.

$\eqalign{&\frac{9}{{31}}\to}$

$\eqalign{&\frac{9}{{36}}+\frac{5}{{124}}\to}$

$\eqalign{&\frac{1}{6}+\frac{5}{{125}}+\frac{1}{{3100}}\to}$

$\eqalign{&\frac{1}{6}+\frac{1}{{25}}+\frac{1}{{3100}}\cr}$

II.

$
\eqalign{\frac{3}
{7} \to \frac{3}
{9} + \frac{2}
{{21}} \to \frac{1}
{3} + \frac{2}
{{21}} \to \frac{1}
{3} + \frac{2}
{{22}} + \frac{1}
{{231}} = \frac{1}
{3} + \frac{1}
{{11}} + \frac{1}
{{231}}}
$

III. en IV.

$\eqalign{&\frac{7}{{41}}\to\frac{7}{{42}}+\frac{1}{{246}}=\frac{1}{6}+\frac{1}{{246}}\cr&\frac{3}{{10}}\to\frac{3}{{12}}+\frac{1}{{20}}=\frac{1}{4}+\frac{1}{{20}}\cr}$

Links & pointers

©2004-2024 W.v.Ravenstein