Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Melkzuur

Bij een experiment heeft men een model opgesteld voor de hoeveelheid melkzuur. Voor de eerste 10 minuten van het experiment geldt: 

$
M(t) =  - t^3  + 14t^2  - 57t + 122
$

met $t$ in minuten en $M$ in mg.

  1. De hoeveelheid melkzuur neemt eerst af en daarna weer toe. Bereken de minimale waarde van M gedurende de eerste 5 minuten. Rond eventueel af op 1 decimaal.
  2. Bereken de maximale waarde van M tussen t=4 en t=8 op 1 decimaal nauwkeurig.
  3. Bereken na hoeveel minuten de waarde van M gelijk is aan 60. Rond af op 1 decimaal.
  4. Met hoeveel procent neemt de waarde van M toe gedurende de zesde minuut?
  5. Na iets meer dan 9 minuten is er geen melkzuur meer. Bereken op 1 decimaal nauwkeurig de waarde van t op dat moment.


PDF

 File - Click to learn details melkzuur.pdf


Antwoorden en uitwerkingen staan op:

©2004-2024 W.v.Ravenstein