Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Coloradokevers

q7495img1.gifHet aantal coloradokevers in de maand juni op een perceel aardappelen kan worden benaderd met het model:

$N=31t^2-t^3+100$.

Hierin is t de tijd in dagen met t=1 op 1 juni 0:00 uur.

  1. Op welke datum is het aantal kevers het grootst? Hoeveel kevers zijn er dan?
  2. Op zekere dag zijn er 2500 kevers. Welke datum kan dat geweest zijn?
  3. Met hoeveel procent neemt het aantal kevers toe op 10 juni?

Getal en ruimte HAVO wiskunde B deel 1 10e editie


PDF

 File - Click to learn details coloradokevers.pdf


©2004-2024 W.v.Ravenstein