Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
F2: Polynominal

Ga naar MENU en kies voor EQUATION.

Met Polynominal kan je tweedegraads, derdegraadsvergelijking of hoger oplossen. Bij een tweedegraads-vergelijking krijg je een matrix waar je de waarden van a, b en c (als bij de abc-formule) kan invullen. Je lost dus de vergelijking ax2+bx+c=0 op.

Als je kiest voor een derdegraads-vergelijking dan moet je de waarden voor a, b, c en d invullen. Je lost dan de vergelijking ax3+bx2+cx+d=0 op.

q9596img1.gif
We gaan de vergelijking  x3-7x2-10x+16=0 oplossen. Kies voor Degree=3. q9596img2.gif
Vul de juiste waarden voor de parameters a, b, c en d in. Klik op SOLVE om de vergelijking op te lossen. q9596img3.gif

In dit geval krijg je 3 oplossingen.

x=-2 of x=1 of x=8.

q9596img4.gif

Op dezelfde manier kan je tweedegraads-vergelijkingen oplossen.

We nemen 3x² + 2x - 6 = 0.

q9596img5.gif
Je krijgt twee oplossingen... met de pijltjestoets kan je rechtsonder (soms) zelfs de exacte waarden vinden. q9596img6.gif

$x=-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\sqrt{19} \vee x=-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\sqrt{19}$

Op dezelfde manier kan ook andere hogere-graads vergelijkingen oplossen.

q9596img7.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein