Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Centrum- en spreidingmaten van een rij getallen

Neem aan dat je de centrum- en spreidingsmaten wilt berekenen van een rijtjes getallen:

6, 1, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 7 en 9

Zet de getallen onder elkaar in List 1.

q9619img1.gif
We gaan 1-VAR gebruiken. Controleer eerst met SET of de GR de juiste lijst gebruikt. q9619img2.gif

De functie 1-VAR gebruikt List 1 als variabele met de Freq van 1. Elk getal in je lijstje komt één keer voor.

q9619img3.gif
Ga terug naar de lijsten en kies voor 1-VAR om de kengetallen te berekenen. q9619img4.gif

Het gemiddelde is $6,3$ en de standaarddeviatie is gelijk aan $2,3$. Er staat $10$ getallen in de lijst...

q9619img5.gif
Met de pijltjestoets kan je naar onderen bladeren om de kleinste waarde, q1, de mediaan, q3 en de grootste waarde te bekijken. q9619img6.gif
Verder naar beneden bladerend krijg je nog de modus in beeld. q9619img7.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein