Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
De rekentoets

De rekentoets is een aparte leerroute met 10 vragen uit de voorbeelden van de rekentoetsen. Uit een verzameling van meer dan 150 vragen (die nog steeds wordt uitgebreid) worden steeds per leerling, willekeurig, 10 vragen toegekend. Elke leerling heeft zo z'n eigen lijstje.

q10004img1.gif

De docent kan de antwoorden nakijken en van passende feedback voorzien.

©2004-2024 W.v.Ravenstein