Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Rekenvaardigheid

"De beheersing van rekenvaardigheden is cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan en daarna een goede maatschappelijke redzaamheid."

Overzicht
 1. Voorkennis
 2. Functioneel gebruiken van rekenvaardigheden
 3. Domeinoverstijgende vaardigheden
 4. Getallen
 5. Verhoudingen
 6. Meten/meetkunde
 7. Verbanden
Werklijstje Mijn eigen lijstje
 • basiskennis 
 • procenten en groeifactoren 
 • omrekenen in het metrieke stelsel
 • afronden 
 • formules
 • rekenen met tijd 
 • rekenen met snelheid
 • oppervlakte en inhoud 
 • verhoudingen en schaal

...en dat behoeft wel enige toelichting denk ik...

Hyperlinks & pointers Handig rekenen

Wat is handig rekenen?

©2004-2024 W.v.Ravenstein