Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Voorbeeldtoets 3F van 2013

Ik heb een aantal moeilijke vragen uit de 3F-voorbeeldtoets besproken op mijn weblog:

voorbeeld rekentoets 3F van CITO van 2013

©2004-2024 W.v.Ravenstein