Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Afronden

Waarschijnlijk heb je geleerd hoe je getallen met decimalen moet afronden. Zo rond je 3,1 af op helen als 3 en 5,9 op 6. Meestal is dat ook prima. Maar je kunt getallen ook afronden op honderdtallen, duizendtallen of zelfs honderdduizendtallen.

Er zijn ook situaties waarbij je 3,1 juist moet afronden op 4 (zie voorbeeld). Er zijn ook situaties waarbij je 5,9 afrondt op 5.

Voorbeeld

q10078img1.gif Neem 's aan dat je met alle derde klassen op schoolreis wilt. Er gaan in toaal 174 leerlingen en docenten mee.

"Onze min of meer standaard bus is de luxe touringcar voor 56 personen. Vrijwel alle deze bussen zijn voorzien van Comfort Class-stoelen. Afhankelijk van de klantwens is de touringcar voorzien van Tourist Class stoelen of Royal Class stoelen."

De vraag is dan hoeveel bussen heb je dan nodig?

  • Als je 174 deelt door 56 dan krijg je ongeveer 3,089...
  • Je moet dan afronden naar boven, anders kunnen er een aantal leerlingen niet mee...¹
  • Je hebt dus 4 bussen nodig.

Kennelijk zijn er situaties te bedenken waarbij je 3,1 afrond naar 4.


Meer over afronden kan je vinden in deze lesactiviteit:

Uitleg en oefenopgaven
Presentatie

Lessuggestie

  • deel de uitleg en oefenopgaven uit en doe de presentatie klassikaal.
Opdracht

Lees de pagina over afronden hierboven, maak de opgaven en verzin zelf een situatie waarbij je 5,9 op helen afrondt op 5.

 ¹ Hoeveel leerlingen kunnen er dan niet mee?

©2004-2024 W.v.Ravenstein