Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis

Verhoudingstabellen en evenredigheden

Bij wiskunde gebruik je vaak tabellen. Een bijzonder tabel is de verhoudingstabel. Je kunt daar op een handige manier mee rekenen met verhoudingen.

q7268img1.gif

Hierboven zie je een voorbeeld van een verhoudingstabel. p en q verhouden zich als '2 staat tot 3'.

De x  en y  kan je met kruislings vermenigvuldigen berekenen. In de tabel kan je nog veel meer wetmatigheden ontdekken.

Evenredigheid als formule

Uit $\frac{A}{B}=\frac{C}{D}$ volgt $AD=BC$

Uit $A=\frac{B}{C}$ volgt $AC=B$

q10640img1.gif

Voorbeelden

$\eqalign{tan(25^o)=\frac{x+3}{50}}$

$\eqalign{tan(70^o)=\frac{400}{x+20}}$

©2004-2024 W.v.Ravenstein