Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis

Groeifactoren

Bij exponentiële groei hoort de formule:

$N=b\cdot g^t$

Hierin is $b$ de beginhoeveelheid (bij $t=0$) en $g$ is de groeifactor per tijdseenheid.

Groeipercentages omzetten naar een andere tijdseenheid

Als $g$ de groeifactor is per tijdseenheid dan is de groeifactor per $n$ tijdseenheden gelijk aan $g^{n}$. Dat geldt ook voor niet-gehele $n$.

Als de groeifactor per uur bijvoorbeeld $1,25$ is dan is de groeifactor:

 • per 3 uur: $1,25^{3}$
 • per dag: $1,25^{24}$
 • per half uur: $1,25^{\frac{1}{2}}$
 • per minuut: $1,25^{\frac{1}{60}}$

Het omrekenen van een groeipercentage naar een andere tijdseenheid doe je met groeifactoren.

Een hoeveelheid neemt toe met 2,5% per uur. Met hoeveel procent neemt de hoeveelheid toe per dag?

De groeifactor per dag: $1,025^{24}\approx 1,809$
De hoeveelheid neemt toe met $80,9$% per dag.

Een formule opstellen bij exponentiële groei

Als je bij exponentiële groei op twee tijdstippen de hoeveelheid kent dan kan je een formule opstellen.

Voorbeeld

Is N=82 voor t=5 en N=246 voor t=12 dan:

 • groeifactor per 7 uur: $\frac{246}{82}$=3
 • groeifactor per uur: $3^{\frac{1}{7}}\approx 1,170$
 • Formule: $N=b\cdot 1,170^{t}$
  Vul in: $t=5$ en $N=82$
  $b\cdot 1,170^{5}=82$
  Oplossen geeft $b=37$
 • $N=37\cdot 1,170^{t}$

Denk aan de haakjes bij de rekenmachine...

q8146img1.gif

Rekenregels voor logaritmen

L0
${}^a\log (b) + {}^a\log (c) = {}^a\log (b \cdot c)$

L1
$\begin{array}{l}
{}^a\log (b) = c \Rightarrow a^c = b \\
(a > 0 \wedge a \ne 1 \wedge b > 0) \\
\end{array}$

L2
$\begin{array}{l}
{}^a\log \left( b \right) = \frac{{\log \left( b \right)}}{{\log \left( a \right)}} \\
(zie\,\,*) \\
\end{array}$

L3
$^a \log \left( {b^p } \right) = p \cdot {}^a\log (b)$

L4
$a^{{}^a\log (b)} = b$

*)
L2 uitgebreid
$\begin{array}{l}
{}^a\log \left( b \right) = \frac{{{}^g\log \left( b \right)}}{{{}^g\log \left( a \right)}} \\
(g > 0) \\
\end{array}$

Noot

$log(x)$ betekent $^{10}log(x)$, dus met het grondtal 10. Het knopje LOG op je rekenmachine geeft de 10-de log.

Er zit op je GR ook een functie voor andere grondtallen:

Exponentiële toename

Welke formule hoort er bij deze grafiek?

 • $y = 10\cdot 1,25^{t}$

©2004-2024 W.v.Ravenstein