Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
evenredig en omgekeerd evenredig

Recht evenredig

Als twee variabelen $x$ en $y$ (recht-)evenredig zijn dan wil dat zeggen dat als je de ene variabele met $k$ vermenigvuldigt dan moet je de andere variabele ook met $k$ vermenigvuldigen.

De verhouding $\frac{y}{x}$ is constant, dus $\frac{y}{x}=a$ ofwel $y=ax$.

De grafiek is een lijn door de oorsprong.

Omgekeerd evenredig

Als twee variabelen $x$ en $y$ omgekeerd evenredig zijn dan wil dat zeggen dat als je de ene variabele met $k$ vermenigvuldigt dan moet je de andere variabele met $\frac{1}{k}$ vermenigvuldigen.

Het product $xy$ is constant, dus $xy=a$ ofwel $y=\frac{a}{x}$.

De grafiek is een hyperbool.

Evenredig met een macht van x

$y$ is evenredig met $x^n$ betekent dat een getal $a$ bestaat zo, dat $y=ax^n$

Omgekeerd evenredig met een macht van x

$y$ is omgekeerd evenredig met $x^n$ betekent dat er een getal $a$ bestaat zo, dat $y=\frac{a}{x^n}$

Evenredigheid aantonen bij tabellen

  1. Bereken bij elk onderzoeksresultaat het quotiënt $\frac{y}{x^n}$
  2. Verschillen deze quotiënten weinig, dan is $y$ evenredig met $x^n$

 Hyperbool

q10674img1.gif

  • Formule?

©2004-2024 W.v.Ravenstein