Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
6. afstanden en vectoren

De afstand van een punt tot een vlak

De afstand van het punt $
P\left( {x_P ,y_P ,z_P } \right)
$ tot het vlak $
V:ax + by + cz = d
$ is:

$
d(P,V) =
$ $
\Large\frac{{\left| {ax_P  + by_P  + cz_P  - d} \right|}}{{\sqrt {a^2  + b^2  + c^2 } }}
$

Voorbeeld 1

q10738img1.gif

Gegeven is de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 4. Het punt $M$ is het midden van $CG$.

 • Bereken $d(F,BMH)$

Zie uitwerking

De afstand van een punt tot een lijn

Het berekenen van de afstand van een punt $P$ tot een lijn $l$ met behulp van vectoren:

 1. Breng door $P$ het vlak $V$ aan dat loodrecht op $l$ staat.
 2. Bereken de coördinaten van het snijpunt $A$ van $V$ en $l$.
 3. Bereken $d(P,l)=PA$

Voorbeeld 2

Van driehoek $ABC$ is $A(-3,0,3)$, $B(3,1,-1)$ en $C(0,1,1)$.

 • Bereken $d(A,BC)$

Zie uitwerkingen opgave 67 op blz. 54

De afstand tussen twee kruisende lijnen

Het berekenen van de afstand tussen de kruisende lijnen $l$ en $m$:

 1. Stel een vergelijking op van het vlak $V$ door $m$ dat evenwijdig is met $l$. Gebruik $
  \underline n _V  = \underline r _l  \times \underline r _m
  $ en een punt op $m$
 2. Neem een punt $P$ op $l$ en bereken $d(P,V)$ met de afstandsformule. Er geldt $d(l,m)=d(P,V)$

Voorbeeld 3

Gegeven:

$
\begin{array}{l}
 l:\left( {\begin{array}{*{20}c}
x\\
y\\
z \\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{-1}\\
{-2}\\
0  \\
\end{array}} \right) + \lambda \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
2\\
1\\
\end{array}} \right) \\
 m:\left( {\begin{array}{*{20}c}
x\\
y\\
z\\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
4\\
2\\
3\\
\end{array}} \right) + \mu \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
0\\
{-1}\\
\end{array}} \right) \\
\end{array}
$

 • Bereken $d(l,m)$

Uitwerking voorbeeld 3

$
\underline n _V  = \underline r _l  \times \underline r _m  = \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
2\\
1\\
\end{array}} \right) \times \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
0\\
{-1}\\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{-2}\\
4\\
{-4}\\
\end{array}} \right) \buildrel \wedge \over = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{-1}\\
2\\
{-2}\\
\end{array}} \right)
$

$
V: - x + 2y - 2z\mathop { =  - 6}\limits^{\scriptstyle (4,2,3) \atop
  \scriptstyle  \downarrow }
$

Neem $
P( - 1, - 2,0)
$

$
d(l,m) = d(P,V) = \frac{{\left| {1 - 4 + 0 + 6} \right|}}{{\sqrt {( - 1)^2  + 2^2  + ( - 2)^2 } }} = 1
$

©2004-2023 W.v.Ravenstein