Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
6. analytische methoden

Vergelijkingen van lijnen gebruiken

Aanpak:

  • Breng een assenstelsel aan
  • Stel vergelijkingen op van lijnen
  • Bereken de snijpunten
  • Geef antwoord op de vraag

Cirkelvergelijkingen gebruiken

q10750img1.gif

Te bewijzen: $MC^3=MF\cdot MB^2$

Opgave 69 op blz 151

Vergelijkingen van parabolen gebruiken

  • Zie bijvoorbeeld opgave 73 op blz 102

Uitwerkingen

  • Zie uitwerkingenboek

©2004-2023 W.v.Ravenstein