Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. de parabool

De parabool als conflictlijn

Een parabool is de verzameling van alle punten met gelijke afstanden tot een punt en een lijn.

q10749img1.gif

De parabool met brandpunt $F(\frac{1}{2}p,0)$ en richtlijn $l:x=\frac{1}{2}p$ heeft vergelijking $y^2=2px$

Top, brandpunt, richtlijn en as van parabool

Van de parabool $y^2=6x$ is de top (0,0), het brandpunt $(1\frac{1}{2},0)$, de richtlijn $x=-1\frac{1}{2}$ en de symmetrieas $y=0$.

De parabool $y^2+8y=6x+2$ ontstaat via een translatie uit de parabool van $y^2=6x$.

$y^2+8y=6x+2$
$(y+4)^2-16=6x+2$
$(y+4)^2=6x+18$
$(y+4)^2=6(x+3)$
De translatie is $(-3,-4)$

De top is $(-3,-4)$, het brandpunt $(-1\frac{1}{2},-4)$, de richtlijn $x=-4\frac{1}{2}$ en de symmetrias $y=-4$.

Parabool en raaklijnen

De lijn $k$ die de parabool $y^2=2px$ raakt in $A(x_A,y_A)$ heeft vergelijking:

$k:y_Ay=px+px_A$

We noemen dat 'halfsubstitutie'. De lijn door een punt van een parabool die loodrecht staat op de raaklijn in dat punt heet de normaal van de parabool in dat punt.

q10749img3.gif

De poollijn van een punt ten opzichte van een parabool

q10749img2.gif

Raken de lijnen $k$ en $l$ door het punt $P(x_P,y_P)$ de parabool $y^2=2px$ in de punten $A$ en $B$, dan is:

  • de lijn $AB$ de poollijn van $P$ ten opzichte van de parabool
  • het punt $P$ de pool van de lijn $AB$ ten opzichte van de de parabool
  • $AB:y_Py=px+px_P$

©2004-2024 W.v.Ravenstein