2. Verhoudingen

Veel toepassingsproblemen uit beroep en maatschappij hebben betrekking op het domein Verhoudingen. Hierbij hoort ook het werken met procenten en het gebruiken van de samenhang tussen verhoudingen, procenten en breuken.
De kandidaat (her)kent en gebruikt de schrijfwijze, taal en betekenis van procenten, breuken en verhoudingen en kan verhoudingen, procenten, breuken en decimale getallen in elkaar omzetten.

De kandidaat kan (in betekenisvolle situaties):

  • rekenen met samengestelde grootheden zoals km/u
  • rekenen met percentages en procentberekeningen uitvoeren
  • het begrip ‘schaal’ gebruiken in berekeningen en de schaalnotatie herkennen en gebruiken
  • rekenen met verhoudingen
  • redeneren over percentages

©2004-2020 W.v.Ravenstein