Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 10

Opgave

Vier rakende cirkelschijven. Er past precies een cirkelschijf met een straal van 1 tussen.

q11093img1.gif

  • Bereken exact de straal van een grote cirkel.

Oplossing

q11094img1.gif

Met de stelling van Pythagoras:

$
\begin{array}{l}
\left( {2x} \right)^2  = (x + 1)^2  + (x + 1)^2  \\
4x^2  = x^2  + 2x + 1 + x^2  + 2x + 1 \\
2x - 4x - 2 = 0 \\
x^2  - 2x - 1 = 0 \\
(x - 1)^2  - 2 = 0 \\
x = 1 \pm \sqrt 2  \\
\end{array}
$

$x$ is positief dus de straal van een grote cirkel is $1+\sqrt{2}$.

©2004-2023 W.v.Ravenstein