Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Toets probleemaanpak II


Opgave 1

q11164img1.gif

Een vierkant met een oppervlakte van 1 wordt verdeeld in 4 delen met een oppervlakte van a, b, c en d. In de tekening zie je een diagonaal en een lijn van hoekpunt naar het midden van de tekenoverliggende zijde.

  • Bereken exact de oppervlakte a, b, c en d.

Opgave 2

q11033img1.gif


Opgave 3

Een club krijgt 3 punten bij een overwinning en 1 punt bij gelijkspel. Na 24 wedstrijden heeft de club evenveel wedstrijden gewonnen als verloren. De club heeft 31 punten.

  • Hoeveel wedstrijden heeft de club gewonnen? Licht toe!


Opgave 4

  • Laat zien dat a + c = b + d.

Opgave 5

q1229img1.gif

In de tekening hierboven geldt: ABC is een rechthoekige driehoek met C als de rechte hoek. De lijnstukken AD, DF, FE, EC en CB zijn allemaal even lang.

  • Bereken $\angle$A in graden nauwkeurig.

BONUS

Jan is vandaag jarig. Precies 12  jaar geleden was zijn moeder 4  keer zo oud als hij. Nu is zij nog maar 2  keer zo oud als Jan. Hoe oud was zijn moeder toen Jan werd geboren?


©2004-2024 W.v.Ravenstein