1. Vier hoekpunten

Symboliek van de vier windrichtingen

In de bijbel komt de wind van God. En dat geldt voor alle weersverschijnselen. De winden zijn boodschappers van God en voeren zijn bevelen uit. Storm betekent chaos en dreiging. Christus legt in het NT in de storm op het meer de wind het zwijgen op.

Wanneer over vier windrichtingen wordt gesproken in de bijbel, wordt de hele schepping bedoeld. Hemel en aarde. Het noemen van die vier windrichtingen gebeurt wanneer er belangrijke gebeurtenissen gaan plaatsvinden. In Openb.7:1 ziet Johannes vier engelen staan op de hoeken van de aarde die de vier winden van de aarde vasthouden. Het gaat in dit gedeelte over de 144000 uitverkorenen, die het zegel van God dragen. Een merkteken tegen een eeuwig omkomen.

De engelen hebben een bazuin bij zich. I Thess.4: 15 en 16: Wanneer de bazuin klinkt, zal de Heer neerdalen uit de hemel. In Openb. 10 en 11 kondigen bazuinen het einde van de wereld aan.
De engelen uit de vier richtingen zullen de gelovigen verzamelen.(Mt.24:31)

©2004-2020 W.v.Ravenstein