2. Zeemonsters

q11179img1.gif Symboliek van de zeemonsters

Zeemonsters (o.a. Leviathan, Rahab) zijn in de bijbel symbolen van de chaos met een woeste kracht. Gods macht is echter groter dan de macht van de zeemonsters. Misschien dat de monsters in Zillis daarom zo weinig gewelddadig aandoen.

©2004-2020 W.v.Ravenstein