Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 16

Het maakt niets uit. Neem maar 's een voorbeeld: 

100 euro

20% eraf $\to$ 80 euro
50% erbij $\to$ 120 euro

50% erbij $\to$ 150 euro
20% eraf $\to$ 120 euro

Een willekeurig bedrag

Bij het rekenen van een toe- of afname vermenigvuldig je met 0,8 (20% eraf) en 1,5 (50% erbij). Bij vermenigvuldigen doet de volgorde er niet toe. Dus eerst de afname of eerst de toename maakt dan verder niet uit.

©2004-2023 W.v.Ravenstein