Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
8. omgekeerd evenredige verbanden

De formule $\eqalign{y=\frac{a}{x}}$

Neem aan dat $x$ en $y$ omgekeerd evenredig* zijn. Dan:

  • Vermenigvuldig je $x$ met een getal $k$, dan moet je $y$ delen door $k$.
  • Het product van $x$ en $y$ is constant, dus $xy=a$.
  • De formule is $\eqalign{y=\frac{a}{x}}$

  • Bij een omgekeerd evenredig verband beperken we ons tot postieve waarden van $x$ en $y$.

De grafiek bij een omgekeerd evenredig verband

Om de grafiek te tekenen van $\eqalign{y=\frac{12}{x}}$ kan je eerst een tabel maken:

q11597img1.gif

De grafiek ziet er dan zo uit:

q11597img2.gif

Je ziet hier één tak van een hyperbool. Een omgekeerd evenredig verband wordt ook een hyperbolisch verband genoemd.

©2004-2023 W.v.Ravenstein