Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. de boxplot

Een boxplot tekenen

In een boxplot kan je de kleinste en grootste waarneming aflezen, $Q_1$ en $Q_3$, de mediaan, de spreidingsbreedte en de kwartielafstand.

De boxplot verdeelt de waarnemingen in vier delen die elk 25% van de waarnemingen bevat.

Aanpak

 • zet de getallen in volgorde van grootte
 • bepaal het kleinste en grootste getal
 • bepaal de mediaan
 • splits de getallen in twee even grote groepen
 • bepaal $Q_1$ en $Q_3$
 • teken een getallenlijn en verwerk de 5 getallen tot een boxplot

Aflezen uit boxplots

In een boxplot kan je de kleinste en grootste waarneming aflezen, $Q_1$ en $Q_3$, de mediaan, de spreidingsbreedte en de kwartielafstand.

Voorbeeld

q11602img1.gif

 • de kleinste waard is 10
 • $Q_1$=24
 • de mediaan is 35
 • $Q_3$=48
 • de grootste waarde is 70
 • de spreidingsbreedte is 60
 • de kwartielafstand is 24

©2004-2023 W.v.Ravenstein