Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. de cosinusregel

De cosinusregel

In elke driehoek $ABC$ geldt de cosinusregel:

q11625img1.gif

$a^2=b^2+c^2-2bc·\cos(\alpha)$
$b^2=a^2+c^2-2ac·\cos(\beta)$
$c^2=a^2+b^2=2ab·\cos(\gamma)$

Opmerking

Als je te maken hebt met een stompe hoek dan is de waarde van de cosinus negatief.

q11626img1.gif

Voorbeeld

q61326img3.gif

  • Bereken $\angle A$
    (op hele graden nauwkeurig)

Uitgewerkt

$4^2=5^2+6^2-2·5·6·\cos(\alpha)$
$16=25+36-60·\cos(\alpha)$
$16=61-60·\cos(\alpha)$
$-45=-60·\cos(\alpha)$
$\eqalign{\cos(\alpha)=\frac{-45}{-60}}$
$\eqalign{\cos(\alpha)=\frac{3}{4}}$
$\alpha\approx41^\circ$

©2004-2024 W.v.Ravenstein