Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. voorkennis

De vergelijking ax+by=c

De algemene vorm van een lineaire vergelijkingen met de variabele $x$ en $y$ is $ax+by=c$. De bijgehorende grafiek is een rechte lijn.

Om de lijn $3x-4y=12$ tekenen is het handig om te kijken naar de snijpunten met de $x$- en $y$-as. Je krijgt dan $(0,-3)$ en $(4,0)$.

q11644img1.gif

Je kunt dan snel de grafiek tekenen. Jammer genoeg werkt dat niet altijd zo makkelijk...  Je kunt niet alles hebben.devil

Stelsels lineaire vergelijkingen

Je kunt stelsels van twee vergelijkingen en twee onbekenden oplossen met elimineren door:

  • optellen en aftrekken
  • substitutie

Voorbeeld

$\cases{2x+3y=12\cr3x+7y=8}$

$\cases{6x+9y=36\cr6x+14y=16}$

Trek (1) van (2) af:

$5y=-20$

$\cases{y=-4\cr x=12}$

©2004-2024 W.v.Ravenstein