Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
6. toepassingen van sinuso´den

Berekeningen met de sinus en cosinus

Bij een formule als $y=3+2·sin(\frac{1}{4}\pi(x-1\frac{1}{2}))$ met $0\le x\le10$ moet je volgende vragen kunnen beantwoorden:

  1. Bereken algebraisch $y_{max}$ en de bijbehorende $x$
  2. Bereken algebraisch $y_{min}$ en de bijbehorende $x$
  3. Bereken $y$ voor $x=4,7$
  4. Bereken $x$ voor $y=4,6$
  5. Bereken de helling van de grafiek voor $x=5$
  6. Bereken de maximale helling van de grafiek

Zie bladzijde 168 van je boek.

Sinusoiden gebruiken

De gemiddelde dagtemperatuur $T$ in $^\circ C$ in Napels kan worden benaderd door het model $T=a+b·sin(c(n-d))$. Hierin is $n$ het dagnummer met $n=1$ op 1 januari.

Gegeven is dat $T$ maximaal is op 20 juli en dat $T_{max}=25^\circ C$. Verder is $T$ minimaal op 19 januari en $T_{min}=9^\circ C$.

  • Bereken a, b, c en d

Zie uitwerking Napels

Voorbeeld


Toepassingen

©2004-2023 W.v.Ravenstein