Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. oppervlakte van ruimtefiguren

Oppervlakte van cilinders

De oppervlakte van een cilinder is gelijk aan de oppervlakte van de uitslag van de cilinder... d.w.z. twee maal de oppervlakte van de (grond-)cirkel en de oppervlakte van de cilindermantel.

$O_{cilinder}=2·\pi r^2+2\pi r·h$

Voorbeeld

Bereken exact de oppervlakte van een cilinder met $r=3$ en $h=4$.

Uitwerking

$O_{cilinder}=2·\pi·3^2+2·\pi·3·4=18\pi+24\pi=42\pi$

Oppervlakte van kegels

De oppervlakte van een kegelmantel is $\pi rR$. Hierin is $r$ de straal van de grondcirkel en $R$ de straal van de uitslag van de kegelmantel.

$O_{kegel}=\pi r^2+\pi rR$

Voorbeeld

Bereken exact de oppervlakte van een kegel met $r=3$ en $h=4$.

Uitwerking

Bereken $R$ met de stelling van Pythagoras. $R=5$.

$O_{kegel}=\pi·3^2+\pi·3·5=9\pi+15\pi=24\pi$

Oppervlakte van bollen

De oppervlakte van een bol is $4\pi r^2$. Hierin is $r$ de straal van de bol.

$O_{bol}=4\pi r^2$

Voorbeeld

Bereken exact de oppervlakte van een bol met straal 3.

Uitwerking

$O_{bol}=4·\pi·3^2=36\pi$

Formules

$O_{bol}=4\pi r^2$
$O_{cilinder}=2·\pi r^2+2\pi r·h$
$O_{kegel}=\pi r^2+\pi rR$

Opgave 1

Je ziet hier een afgeknotte kegel, met d1=6, d2=16 en h=12.

  • Bereken de oppervlakte van deze afgeknotte kegel op 1 decimaal nauwkeurig.

Opgave 2

Van een kegel is de oppervlakte van de grondcirkel 30 cm² en de oppervlakte van de kegelmantel 75 cm².

  • Bereken de tophoek van de kegel.

Opgave 3

q6998img5.gif

Dit object bestaat uit een kegel, cilinder en een halve bol.

  • Bereken de oppervlakte op 1 decimaal nauwkeurig.

©2004-2023 W.v.Ravenstein