Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2. de somregel en de productregel

Telproblemen visualiseren

Een gebeurtenis $G$ bij een experiment met uitkomsten verzameling $U$ is een deelverzameling van $U$.
$\#(G)$ is het aantal elementen van $G$.

Om een overzicht te krijgen van alle uitkomsten kun je gebruik maken van een boomdiagram, een wegendiagram of een rooster. Je kunt ook alle mogelijkheden systematisch noteren.

Productregel en somregel

Productregel:

Het aantal uitkomsten is $3\cdot2\cdot4=24$

Somregel:
Voor de verzamelingen $A$ en $B$ geldt:
$
\# \left( {A \cup B} \right) = \# \left( A \right) + \# \left( B \right) - \# \left( {A \cap B} \right)
$

Vuistregel

Bij een telprobleem met 'en' moet je vermenigvuldigen. Bij een telprobleem met 'of' moet je optellen.

q10636img1.gif

Meer informatie op:

Niels gooit met zeven dobbelstenen. Hoeveel mogelijkheden zijn er om in totaal 39 ogen te gooien? 

©2004-2024 W.v.Ravenstein