0. voorkennis

Diagrammen

Er zijn verschillende manieren om statistisch cijfermateriaal in diagrammen weer te geven:

  • Staafdiagram
  • Lijndiagram
  • Cirkeldiagram (sectordiagram)
  • Beelddiagram (pictogram)

Bij grafische verwerking van statistisch materiaal is diagrammen is het belangrijk dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Een diagram kan misleidend zijn. Let daarom bij diagrammen op het volgende:

  • Is er duidelijk een opschrift aanwezig?
  • Staat er voldoende informatie bij de assen?
  • Is er een legenda aanwezig?
  • Begint de verticale as bij 0? Is er een scheurlijn gebruikt?

q11573img1.gif

Frequentietabellen

In een frequentietabel worden de frequenties weergegeven. Dat kunnen ook de relatieve frequenties zijn.

Frequenties kunnen ook weergegeven worden in een samengesteld staafdiagram, ook wel stapeldiagram genoemd.

Centrummaten

Met centrum-maten geef je het 'midden' van een verdeling aan. Bij veel verdelingen liggen de getallen 'rond' een bepaald getal. Met een centrummaat geef je aan waar de getallen zo'n beetje om heen liggen.

Om het gemiddelde van een aantal getallen te berekenen tel je alle getallen op en deel je de som door het aantal.

De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven.

Je kunt ook zeggen: de mediaan is het middelste getal als je de getallen op volgorde van klein naar groot zet. Bij een oneven aantal getallen kan dat, maar bij een even aantal is het lastiger. In dat geval nemen we als mediaan het rekenkundig gemiddelde van de twee middelste getallen.

De modus van een serie getallen is het getal met de hoogste frequentie. Het getal wat het meeste voorkomt.

Voorbeeld

Gegeven de volgende klassenindeling:

q7912img1.gif

  •  bereken de 3 centrummaten

Zie uitwerkingen

©2004-2020 W.v.Ravenstein