1. frequentieverdelingen

Histogram en frequentiepolygoon

Bij een histogram zijn langs de horizontale as meetbare gegevens uitgezet zoals aantallen, lengten of gewichten.

q6772img1.gif

Een histogram is een staafdiagram bij een frequentieverdeling met meetbare gegevens op de horizontale as. De staven staan tegen elkaar.*

Een frequentiepolygoon is een lijndiagram waarin de frequenties zijn uitgezet tegen de waarnemingsgetallen. Het begin- en eindpunt liggen op de horizontale as.

Klassenindeling

Om een beetje handig met grote aantallen gegevens om te kunnen gaan brengen we ze meestal onder in klassen.

Zo'n klassenindeling varieert meestal van 5 tot 10 klassen met gelijke klassenbreedte.

In schoolboeken worden de volgende notaties voor klassen gebruikt:

 • 12-20: betekent 12 tot en met 20

  Het hangt dan af van de situatie wat precies de verdeling is. Bijvoorbeeld bij 'gewicht in kilogram' betekent 12-20 in intervalnotatie [11,5;20,5>. Bij leeftijd zou 12-20 in intervalnotatie [12,21> zijn.

 • 12-<20: betekent 12 tot 20

  Dit kan verwarrend zijn. Neem aan dat het over gewicht gaat.Wat betekent dan 12-<20? Als het goed is betekent het [12,20>, toch?

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de 'normale' intervalnotatie. [12,20> is voor iedereen duidelijk.

De klassebreedte is 8, de linker klassegrens is 12 en de rechter klassegrens is 20. Weinig aanleiding tot verwarring.

Cumulatieve frequentiepolygoon

De cumulatieve frequentie krijg je door de frequentie van de klasse zelf en alle voorafgaande klassen op te tellen.

q64100img3.gif

In een somfrequentiepolygoon wordt ook wel de relatieve cummulatieve frequentie gebruikt.

Aanpak somfrequentiepolygoon

 • Zet op de horizontale as de klassen uit.
 • Zet boven de rechtergrens van elke klasse de cumulatieve frequentie uit.
 • Zet boven de linkergrens van de eerste klasse de cumulatieve frequentie 0 uit.
 • Verbind de opeenvolgende punten door lijnstukjes.

Voorbeeld

Gegeven is een tabel met cijfers en bijbehorende frequenties:

q7910img1.gif

 • Teken een cumulatieve frequentiepolygoon met relatieve frequenties.

Zie voorbeeld somfrequentiepolygoon

* een histogram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van in klassen gegroepeerde data, afkomstig uit een continue kansverdeling | bron

©2004-2020 W.v.Ravenstein