2. omgaan met tabellen

Tabellen maken

In een tabel kun je cijfermateriaal overzichtelijk presenteren. Bij een tabel moet je goed kijken naar het opschrift, de betekenis van de kolommen en naar de toelichting van moeilijke begrippen.

Tabellen met onderzoeksresultaten

Tabellen zijn vaak het resultaat van een onderzoek dat naar aanleiding van een vraagstelling is uitgevoerd. Bestudering van de tabel kan weer aanleiding zijn tot verder onderzoek.

Door verschillende kolommen in een tabel te combineren kun je vaak nog heel wat extra informatie krijgen.

Tabellen met een voorschrift

Tabellen met tarieven zijn voorbeelden van tabellen waarvan de inhoud van te voren is afgesproken. Door een tabel te bestuderen is soms een gunstig tarief te vinden.

Interpoleren en extrapoleren

Gegeven het aantal inwoners (in miljoenen) in verschillende jaren:

q6839img1.gif

  • Hoeveel inwoners waren er in 1985?
  • Hoeveel inwoners zijn er in 2001?

Antwoorden

Van 1980 tot 1990 neemt het aantal inwoners toe met 7,8-6,7=1,1 miljoen. Dat is gelijk aan 0,11 miljoen per jaar.

  • In 1985 waren er naar schatting 6,7+5·0,11=7,25 miljoen inwoners.

Van 1990 tot 1995 neemt het aantal inwoners toe met 8,4-7,8=0,6. Dat is gelijk aan 0,12 per jaar.

  • In 2001 zullen er naar schatting 8,4+6·0,12=9,12 miljoen inwoners zijn.

©2004-2020 W.v.Ravenstein