Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is het beeld?

q11808img1.gif

Je kunt een functie opvatten als een machine. Je stopt er aan de ene kant een getal in en aan de andere kant komt er een getal uit. Het getal dat je er in stopt noemen we origineel en het getal dat er uitkomt heet het beeld.

Voorbeeld

Gegeven de functie $f(x)=3x+2$. De functiewaarde die hoort bij het origineel 4 is gelijk aan $f(4)=3\cdot4+2=14$. Als het origineel gelijk is aan 4 dan is de functiewaarde oftewel het beeld gelijk aan 14.

Zie ook domein en bereik

©2004-2024 W.v.Ravenstein