Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is het bereik?

q11808img1.gifHet bereik van een functie bestaat uit alle mogelijke functiewaarden.

De verzameling van alle originelen heet domein en de verzameling van beelden heet bereik.

Voorbeeld

Gegeven is de functie $f(x)=2-3\sqrt{x^2-4}$. Wat is het bereik?

Uitwerking

Geschreven als interval is het bereik gelijk aan $ B_f = \left\langle { \leftarrow ,2]} \right. $

©2004-2024 W.v.Ravenstein