4. sinus en hellingen

De sinus

Bij een helling is de sinus van de hellingshoek gelijk aan de verticale verplaatsing gedeeld door de lengte van het parcours.

Meer in 't algemeen:

$\eqalign{\sin(\angle A)=\frac{overstaande\,rhz\,van\,\angle A}{schuine\,zijde}}$

De cosinus

Bij een helling is de cosinus van de hellingshoek gelijk aan de horizontale verplaatsing gedeeld door de lengte van het parcours.

Meer in 't algemeen:

$\eqalign{\cos(\angle A)=\frac{aanliggende\,rhz\,van\,\angle A}{schuine\,zijde}}$

Voorbeeld

Van een skihelling is de hoogte 285 meter en de hellingshoek is 16,2$^\circ$.

  • Bereken de lengte van het parcours in meters, Rond af op één decimaal.

Uitwerking

$\eqalign{sin(\angle A)=\frac{verticaal}{lengte\,parcours}}$

q11585img1.gif

$lengte\,parcours=\eqalign{\frac{1·285}{sin(16,2^\circ)}\approx1021,5\,m}$

©2004-2022 W.v.Ravenstein