Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
rekenen met procenten

Procenten en breuken

$ \eqalign{
& \frac{3}
{5} \times 100\% = 60\% \cr
& 31\% = \frac{{31}}
{{100}} = 0,31 \cr}$

Percentage berekenen

Hoeveel is 22 van 153?

$
\frac{{22}}
{{153}} \times 100\% \approx 14,4\%
$

afspraak: rond procenten af op 1 decimaal.

Rekenen met procenten

$
\eqalign{
& 24\% \,\,van\,\,550? \cr
& 0,24 \times 550 = 132 \cr}
$

Nieuwe prijs

32% toename:
vermenigvuldigen met 1,32

32% afname:
vermenigvuldigen met 0,68

Afname en toename in procenten

$ \eqalign{toename = \frac{{nieuw - oud}}
{{oud}} \times 100\%}$
$ \eqalign{afname = \frac{{nieuw - oud}}
{{oud}} \times 100\%}$

Herhaalde toename met hetzelfde percentage

Een bedrag van 100 euro neemt 8 jaar steeds toe met 5%. Dan krijgt je:

eindbedrag=100·1,058

Zeven soorten vragen over procenten

Hoeveel procent is 23 van 78? $\frac{23}{78}\times100\%\approx29,5%$

Een hoeveelheid neemt toe van 38 tot 47. Hoeveel procent is de toename?

Een hoeveelheid neemt af van 47 tot 38. Hoeveel procent is de afname?

procentuele toe- of afname=$\Large\frac{nieuw-oud}{oud}\times$ $100\%$

de toename=$\Large\frac{47-38}{38}\times$ $100\%\approx23,7\%$

de afname=$\Large\frac{38-47}{47}\times$ $100\%\approx-19,1\%$

Hoeveel is 11,8% van 580? $0,118\times580=68,44$
Een hoeveelheid van 250 neemt met 8% toe. Hoeveel is de nieuwe hoeveelheid? $1,08\times250=270$
Een hoeveelheid van 250 neemt met 8% af. Hoeveel is de nieuwe hoeveelheid? $0,92\times250=230$
Een hoeveelheid neemt met 12% toe tot 1456. Wat was de oorspronkelijke hoeveelheid?

$nieuw=1,12\times oud$ dus $oud=\Large\frac{nieuw}{1,12}$
De oorspronkelijke hoeveelheid=

$\Large\frac{1456}{1,12}$=$1300$

Een hoeveelheid van 298 is 58% van het totaal. Hoeveel is het totaal? $0,58\times totaal=298$ dus $totaal=\Large\frac{298}{0,58}$ $\approx513,79$

©2004-2024 W.v.Ravenstein