Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Uitwerking

Als de eerste metselaar $x$ uur over het bouwen van een toren doet dan doet de tweede metselaar daar $x+9$ uur over.

De eerste metselaar bouwt $\large\frac{1}{x}$ torens per uur en de tweede metselaar bouwt $\large\frac{1}{x+9}$ torens per uur.

Er geldt:

$20\cdot(\large\frac{1}{x}+\frac{1}{x+9})$=$1$

Oplossen geeft: $x=36$

De ene metselaar doet er 36 uur over en de andere metselaar doet er 45 uur over.

©2004-2024 W.v.Ravenstein