Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
probleem oplossen

Probleemoplossend denken en handelen

een probleem (h)erkennen en tot een plan komen om het op te lossen

problemen signaleren, analyseren en definiëren

strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan

oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren

patronen en modellen creëren

beargumenteerde beslissingen nemen

©2004-2024 W.v.Ravenstein