Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
samenwerken

Samenwerken

gezamenlijk een doel realiseren en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen

rollen (h)erkennen

hulp kunnen vragen, geven en ontvangen

open en positieve houding voor andere ideeën

culturele verschillen respecteren

onderhandelen en afspraken maken

functioneren in heterogene groepen

effectief communiceren

©2004-2024 W.v.Ravenstein