Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. voorkennis

Soorten van stijgen en dalen

p1448img1.gif p1448img2.gif p1448img3.gif

p1448img4.gif p1448img5.gif p1448img6.gif

Je ziet hier de verschillende soorten van stijgen en dalen.

Voorbeeld

Gegegeven is de de formule:

$\eqalign{N=\frac{100}{1+5\cdot 0,6^t}}$ met $t\ge0$

  1. Beredeneer hoe uit de formule volgt dat de grafiek van $N$ stijgend is.
  2. Beredeneer wat het verzadigingsniveau is.
  3. Onderzoek welke soorten van stijgen bij de grafiek van $N$ voorkomen.

Uitwerking

  1. Als $t$ toeneemt dan neemt $0,6^t$ af. Dan neemt de noemer $1+5·0,6^t$ ook af, dus neemt $N$ toe.
  2. Als  $t$ heel groot wordt dan wordt $0,6^t$ gelijk aan nul. De noemer wordt $1$. Het verzadigingsniveau is $100$.
  3. In het begin heb je te maken met toenemende stijging, daarna met afnemende stijging.

©2004-2024 W.v.Ravenstein