Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden

Bij veel examenvragen is de informatie die je nodig hebt om een vraag te beantwoorden gegeven in een uitgebreide tekst, een tabel of een diagram. Soms moet je informatie van de tekst combineren met de informatie die in een tabel of een diagram staat.

Door je te verdiepen in de situatie kom je er achter welke berekening nodig is om je vraag te beantwoorden,

 • Rekenen met procenten
  • Procenten als breuken
  • Procentuele toename en procentuele afname
  • Terugrekenen
  • Groeifactoren
 • Verhoudingen en factoren
  • Verhoudingen en verhoudingstabellen
  • Rekenen met groeifactoren
 • Lengte, oppervlakte en inhoud
  • Metriek stelsel
  • Omrekenen
 • Samengestelde eenheden
  • Snelheden
  • Van m/s naar km/uur en andersom
  • Rekenen met tijd

Tipsq10027img3.gif

Zie ook:


Overzicht

Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet kennen en kunnen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein