Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
lineaire verbanden

De formule $y=ax+b$ is de algemene vorm van een lineaire formule. De bijbehorende grafiek is de lijn met richtingscoëffifiënt $aq$ die de $y$-as snijdt in het punt $(0,b)$
  • Lineaire formules
  • Evenredige verbanden
  • Best passende lijn
  • Interpoleren en extrapoleren

Zie ook:

 

©2004-2024 W.v.Ravenstein