Evalueren

q13146img1.gif

  • Beoordelen van het werk van leerlingen
  • Feedback over de cursus verzamelen
  • Voorstellen voor verbetering van het materlaal en de uitvoering

©2004-2022 W.v.Ravenstein