Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Samenvatting


Analyse

 • Wat is de aanleiding voor de cursus?
 • Voor welke leerlingen?
 • Welke voorkennis is nodig?
 • Stel de leerdoelen vast.
 • Welk bronnen heb je nodig?
 • Hoe past de cursus in het (examen-)programma?


Ontwerp

 • Expliciteren van de leerdoelen
 • Welke producten gaan de leerlingen maken?
 • Hoeveel tijd gaan leerlingen aan de opdracht besteden?
 • Wat zijn de beschikbare hulpmiddelen?
 • Wat voor lesmateriaal heb je nodig?
 • Hoe stel je de beoordelingscriteria vast?
 • Welk bronnen ga je gebruiken?


Ontwikkelen

 • De inhoud vaststellen
 • Bedenken en ontwikkelen leerlingactiviteiten
 • Lesmateriaal maken
 • Beschikbaar maken van het lesmateriaal
 • Ga je je werk delen? Met andere docenten? Buiten school?


Uitvoeren

 • Uitrollen van de cursus
 • Uitproberen in de les
 • Handleiding of aanwijzingen voor leerlingen maken


Evalueren

 • Beoordelen van het werk van leerlingen
 • Feedback over de cursus verzamelen
 • Voorstellen voor verbetering van het materlaal en de uitvoering

©2004-2024 W.v.Ravenstein