Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Formule en transformaties goniometrische functies


Voorbeeld 2 gonio

Je ziet hier de grafiek van een functie.

q13169img1.gif

Het functievoorschrift heeft deze vorm:

$f(x)=a+b·\sin(c·(x-d))$, hierbij is $b\lt0$.

  1. Geef de waarde van a, b, c en d.
  2. Geef aan welke transformaties je kan toepassen om deze grafiek uit de standaardgrafiek van $y=\sin(x)$ te verkrijgen.
  3. Bereken voor welke waarden van $x$ in het interval $[0,10]$ geldt $f(x)=1$.
  4. Geef het functievoorschrift van $f$ als $f(x)=a+b·cos(c(x-d))$. Neem $b\gt0$

©2004-2024 W.v.Ravenstein