Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Inleiding

In deze leerroute gaan we kijken naar goniometrische functies:

  • De eenheidscirkel
  • Hoeken, sinus en cosinus
  • Transformaties
  • Evenwichtslijn, amplitude, periode en verticale verschuiving
  • Een functievoorschrift opstellen
  • Goniometrische vergelijkingen exact oplossen
  • Problemen en oplossingen

Je gaat een aantal opdrachten doen. Dat is deels op papier bij een applet, maar ook deels met #DWO, de digitale wiskundeomgeving. Er zijn opdrachten voor je grafische rekenmachine of met een grafiekenprogramma.

Je kunt alle informatie en links vinden in dit boekje. De antwoorden op de vragen staan achterin. De leerroute wordt afgerond met een online toets zodat je kan zien wat je geleerd hebt.

©2004-2024 W.v.Ravenstein